îcâd etmek


îcâd etmek
1. var etmek, yaratmak.
2. icat etmek, buluş yapmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İCAD — Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek. (Bak: İbda )(şu zamanda çok ileri giden feylesoflar diyorlar ki: Hiçten, hiçbirşey icad edilmiyor ve hiçbirşey idam edilmiyor; yalnız bir terkip bir tahlildir ki, Kâinat… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GAYR-I MÜTENAHÎ — Sonsuz, nihayet bulmaz, bitmez.(Bir noktayı tam yerinde icad etmek için, bütün kâinatı icad edecek bir kudret i gayr ı mütenahî lâzımdır. Zira, şu kitab ı kebir i kâinatın her bir harfinin, bâhusus zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİRA' — Evvelce keşfolunmamış, bilinmeyen bir şeyi keşfetmek. İcad etmek. * Edb: Hiç kimse tarafından kullanılmamış tabirler ve mazmunlar kullanma. (Bak: Delil i ihtira , İbda …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DA'VÂ-YI HALK — Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da vâ yı halk ve iddia yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab ı Hak tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İDDİA — Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • icat — is., dı, Ar. īcād 1) Buluş 2) Gerçekmiş gibi gösterme çabası Birleşik Sözler gâvur icadı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller icat çıkarmak icat etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CA'L — Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur ân ı Kerim de onüç vecihle kullanılmıştır:1 Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2 Halketmek, yaratmak.3 Kavl ve irsal.4… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CÜZ-İ İHTİYAR — Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.(Halbuki; o cüz… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEKVİN — Var etmek. Meydana getirmek. Yaratmak. * İlm i Kelâmda: Cenab ı Hakk ın sübutî bir sıfatıdır ve ademden vücuda getirmesi, icad etmesidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük